poptávkové řízení na dodavatele PD Revitalizace výpravní budovy žst. Brno hl. n.

Krycí list: 

Brno new station development a.s.

touto cestou hledá vhodného partnera – dodavatele architektonických a projekčních prací pro rekonstrukci vybraných částí výpravní budovy žst. Brno hl.n.
Předmětem poptávky je zajištění služeb v rozsahu:
- příprava zakázky
- DUR a DSP s odhadem nákladů výstavby
- tendrová (realizační) dokumentace s položkovým rozpočtem a všemi profesemi
- inženýrská činnost
- projekt interiéru
- projekt skutečného provedení
- autorský dozor
Přesný rozsah a parametry dále v přiložených podmínkách a přílohách

Komentáře

Dobrý den, ze zadání výběrového řízení nám není jasné, zda bude nutné respektovat původní architektonickou studii. Předem děkuji za odpověď a přeji krásný den
Dobrý den, Z původní architektonické studie na úrovni 1.NP a 1. PP bude nutné dodržet uspořádání provozních ploch ČD (16 pokladen v odjezdové hale a zázemí) + plochy veřejných komunikací. Plochy označené jako komerční budou výsledkem jednání generálního projektanta s investorem na základě retailové studie a výsledku obchodních jednání s budoucími nájemci (v průběhu března až dubna 2018). Výsledná podoba dispoziční studie na úrovni 1.NP a 1.PP levého křídla výpravní budovy musí být předložena do 30.4.2018 ke schválení. Za BNSD a.s., Ing. Jan Ištvánek
upřesňujeme bod 5.1 Zadávacích podmínek a to následně : Nabídky se odevzdávají do 28.2.2018 do 12:00 hod.
zveřejněny otázky a odpovědi z dnů otevřených dveří, viz výše v sekci Dokumentace ke stažení
zveřejněno závazné stanovisko Odboru památkové péče 2/2018
zveřejněna ÚPRAVA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK, viz výše v sekci Dokumentace ke stažení
zveřejnění dalších otázek týkajících se SOD
vložení otevřené SOD, viz výše v sekci Dokumentace ke stažení
Výběrové řízení bylo ukončeno a uchazečům bylo odesláno vyrozumění. Všem účastníkům výběrového řízení děkujeme za věcný a aktivní přístup. Velmi si vážíme Vašeho zájmu o spolupráci s naší společností.

Přidat komentář