Aktuality

UPOZORNĚNÍ NA NEPRAVDIVÉ INFORMACE

20.9.2018

V současné době se šíří nepravdivé informace, které se týkají údajného ukončení veškerých podnájemních smluv ze strany Brno new station development a.s. se všemi podnájemci ve výpravní budově železniční stanice Brno hlavní nádraží.

Tyto informace, které se nezakládají na pravdě, mají za cíl poškodit dobré jméno naší společnosti.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás s důvěrou obraťte.

 

Vedení společnosti

Brno new station development a.s.

REVITALIZACE VÝPRAVNÍ BUDOVY ŽELEZNIČNÍ STANICE BRNO HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

30.5.2018

Připravovaná rekonstrukce výpravní budovy vychází ze studie, která se zabývá výpravní budovou současného hlavního železničního nádraží v Brně a která je současně památkově chráněnou budovou.

Samotná architektonická studie vychází ze stavu, kdy po přesunutí železničního provozu do nově zbudovaného nádraží v odsunuté poloze přestane být využívána současná výpravní budova pro potřeby železnice. Nová funkční náplň bude nalezena v kombinaci mnoha funkcí, které vdechnou budově nový život jako komerční, společensky - zábavní a turistické centrum.

Vzhledem k tomu, že v současné době...

STANOVY

25.8.2017

STANOVY
Brno new station development a.s.
IČ: 27723607
Čl. I
Založení akciové společnosti

1. Akciová společnost byla založena dne 26.2.2006.

Čl. II
Obchodní firma, sídlo společnosti a internetové stránky

1. Obchodní firma společnosti zní: Brno new station development a.s.
2. Sídlo společnosti je v obci Brno.
3. Internetové stránky společnosti jsou: http://www.bnsd.cz/

Čl. III
Struktura řízení společnosti 

1. Společnost má monistický systém vnitřní...

ZPRÁVA O VZTAZÍCH

25.8.2017

ZPRÁVA O VZTAZÍCH
obchodní společnosti
Brno new station development a.s.

Představenstvo společnosti Brno new station development a.s., IČ: 27723607, se sídlem: Trnitá 500/9, Trnitá, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 4860 (dále jen „Brno new station development a.s.“ nebo „BNSD“), jako statutární orgán osoby ovládané ve smyslu ust. § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), vypracoval podle ust. § 82 ZOK následující zprávu o vztazích mezi...

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

25.8.2017

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI
Brno new station development a.s., IČ: 27723607
se sídlem: Trnitá 500/9, Trnitá, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4860 (dále jen „společnost“)
O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2016

Představenstvo společnosti se v i roce 2016 pravidelně scházelo na společných jednáních na základě operativní domluvy jeho členů. Neodkladné záležitosti představenstvo řešilo průběžně prostřednictvím e-mailu či telefonicky.
V roce 2016...

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

25.8.2017

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti
Brno new station development a.s.
IČ: 27723607, se sídlem: Trnitá 500/9, Trnitá, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4860 (dále jen „společnost“)
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
která se uskuteční dne 26. 9. 2017 v 13:00 hodin
na adrese: Benešova 703/21, Brno-město, 602 00 Brno 

s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3....

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti
Brno new station development a.s.
IČ: 27723607, se sídlem: Trnitá 500/9, Trnitá, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4860 (dále jen „společnost“)
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
která se uskuteční dne 26. 9. 2017 v 13:00 hodin
na adrese: Benešova 703/21, Brno-město, 602 00 Brno 

s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3....