REVITALIZACE VÝPRAVNÍ BUDOVY ŽELEZNIČNÍ STANICE BRNO HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

Datum vydání: 
30.5.2018

Připravovaná rekonstrukce výpravní budovy vychází ze studie, která se zabývá výpravní budovou současného hlavního železničního nádraží v Brně a která je současně památkově chráněnou budovou.

Samotná architektonická studie vychází ze stavu, kdy po přesunutí železničního provozu do nově zbudovaného nádraží v odsunuté poloze přestane být využívána současná výpravní budova pro potřeby železnice. Nová funkční náplň bude nalezena v kombinaci mnoha funkcí, které vdechnou budově nový život jako komerční, společensky - zábavní a turistické centrum.

Vzhledem k tomu, že v současné době není známo, kdy bude zrealizováno nové hlavní nádraží v odsunuté poloze, nelze zcela přesně formulovat konkrétní provozní zadání. Do doby, než bude toto zadání moci být formulováno, řeší studie současné i budoucí využití veškerých prostor výpravní budovy v krátkodobém horizontu při zachování a respektování železničního provozu. Studie navazuje na „KONCEPČNÍ STUDII ROZVOJE A VYUŽITÍ ÚZEMÍ STANICE BRNO HLAVNÍ NÁDRAŽÍ“ a tedy na stav, co je možné činit již dnes při současném stavu a provozu nádraží

Do doby přesunutí železničního uzlu Brno do nové polohy je logické pokračovat v již započatých úpravách prováděných v současné odbavovací budově. Přínosem těchto úprav je zkvalitnění prostorů pro cestující a veřejnost a poskytnutí většího komfortu obyvatelům Brna při celkové stabilizaci stavu budovy v provozně dobré kvalitě.

V této etapě jde o využití bývalých provozních prostor budovy v levé chodbě východního křídla na vybudování nových komerčních prostor. Celá levá chodba, původně vybudovaná v čisté secesi, projde rekonstrukcí při zachování a repase historických prvků a nové výmalby, dále pak repase příjezdové haly a navazujících komunikací na 1.nástupiště a do západního křídla budovy, konkrétně modernizace podhledů, vstupních a výstupních dveřních křídel, modernizace stávajících komerčních ploch a vybudování nových komerčních ploch a dále pak oprava budovy z pohledu 1.nástupiště. Zahájení realizace etapy revitalizace je plánován počátkem roku 2019.