POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU KONANOU DNE 5.5.2021