POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU KONANOU DNE 30.6.2021