OZNÁMENÍ O ÚPISU AKCIÍ ZA VYUŽITÍ PŘEDNOSTNÍHO PRÁVA A POČÁTKU BĚHU LHŮTY K VYUŽITÍ PŘEDNOSTNÍHO PRÁVA