Aktuality

ZAHÁJENÍ PRACÍ V RÁMCI REVITALIZACE HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ

20.6.2019

Naše společnost Brno new station development a.s. na základě smlouvy o revitalizaci výpravní budovy ŽST Brno hlavní nádraží uzavřené s Českými drahami, a.s. záhájila opravu 1. nástupiště.

1. nástupiště bude uzavřeno pro veřejnost od 24.6. 2019 do 31.10. 2019. V nejbližší době je součástí revitalizace výpravní budovy ŽST Brno hlavní nádraží také plánována oprava odjezdové haly. O termínu zahájení prací v rámci odjezdové haly Vás budeme informovat taktéž na našich webových stránkách.

 

Vedení...

Nabídka volných prostor k pronájmu

16.1.2019

Nabízíme volné kancelářské prostory k pronájmu na ulici Benešova 703/21 včetně parkování.
Kanceláře mají celkovou rozlohu 53,3m² (viz schéma kanceláří).

Vedení společnosti
Brno new station development a.s.

Vyjádření společnosti ke kácení pajasanů žláznatých

27.11.2018

Vážení,

sdělujeme tímto za společnost Brno new station development a.s. stanovisko k pokácení 4 ks stromů (pajasanů žláznatých) nacházejících se před výpravní budovou hlavního vlakového nádraží v Brně.

Společnost Brno new station development a.s.  na základě smlouvy uzavřené s akciovou společností České dráhy provádí revitalizaci nádražní budovy, která je chráněnou památkou v majetku státu, resp. akciové společnosti České dráhy. V rámci tohoto projektu již společnost Brno new station development a.s. zrealizovala...

Kácení dřevin v bezprostřední blízkosti hlavní výpravní budovy železniční stanice Brno

23.11.2018

Na základě závazného stanoviska vydaného městskou částí Brno – střed, Odborem životního prostředí ze dne 03.08.2018 Vám oznamujeme, že byl udělen souhlas s kácením 4ks pajasanů žláznatých (Ailanthus alissima), které proběhne v termínu 24.-25.11.2018. Kácení dřevin bude provedeno z důvodu územního řízení vedeného stavebním úřadem pro stavbu „Revitalizace výpravní budovy železniční stanice Brno hlavní nádraží“.

 

Vedení společnosti

Brno new station development a.s.

 

 

Příloha – Úřad_městské_části_Brno-střed_Závazné...

Informace pro nové zájemce o uzavření rezidentních smluv na odstavných plochách

31.10.2018

Z důvodu velké obsazenosti odstavných ploch jsme byli nuceně pozastavit uzavírání smluvních vztahů s rezidenty v lokalitě GRAND, tj. odstavná plocha na ulici Benešova a v lokalitě PLATAN, tj. odstavná plocha u restaurace Bogota na ulici Nádražní.
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás s důvěrou obraťte.

Vedení společnosti

Brno new station development a.s.

Nabídka volných prostor k pronájmu

31.10.2018

V současné chvíli máme k dispozici volné prostory k pronájmu v hlavní výpravní budově železniční stanice Brno hlavní nádraží.
Prvním prostorem je prodejna v 1. nadzemním podlaží o celkové rozloze 22,1 m². Prodejna se nachází v levém křídle výpravní budovy.
Dále je možné pronajmout kanceláře v 2. nadzemním podlaží o celkové rozloze 82,32 m².

Vedení společnosti

Brno new station development a.s.

Informace o pronájmu odstavných ploch v lokalitě GRAND, POŠTA hl. n., BOGOTA a MALÁ AMERIKA

22.10.2018

Jako jedna z významných činností Společnost Brno new station development a.s. je pronájem odstavných ploch ve čtyřech lokalitách města Brna.

První z lokalit je odstavná plocha s názvem GRAND. Odstavná plocha se nachází na Benešově ulici, za starým autobusovým nádražím. V současné době je zde celková kapacita pro 117 automobilů. Měsíční částka za pronájem rezidentům činí 2.500,- Kč bez DPH. Samozřejmě je možné využít odstavnou plochu k běžnému užití, a to za...

UPOZORNĚNÍ NA NEPRAVDIVÉ INFORMACE

20.9.2018

V současné době se šíří nepravdivé informace, které se týkají údajného ukončení veškerých podnájemních smluv ze strany Brno new station development a.s. se všemi podnájemci ve výpravní budově železniční stanice Brno hlavní nádraží.

Tyto informace, které se nezakládají na pravdě, mají za cíl poškodit dobré jméno naší společnosti.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás s důvěrou obraťte.

 

Vedení společnosti

Brno new station development a.s.